Aanmelden


Wij adviseren u een training te volgen voor het gebruik van KiK (KOMO instrument Kwaliteitsborging). Deze trainingen starten in het najaar van 2019. De KiKCampus verzorgt de trainingen. Een kwaliteitsborger die met een project onder begeleiding ervaring op wil doen, is verplicht een training te volgen voordat hij/zij start met de uitvoering van het project. Wij nemen contact met u op wanneer u dit formulier hebt ingevuld.

Training
De training bestaat uit:

Om de training te volgen hebt u een laptop nodig, zodat u online een voorbeeldproject in KiK kunt uitwerken en opslaan.

Aanmelden
Om u aan te melden, vult u hieronder uw gegevens in. Geef ook aan welke versie van KiK u wilt gebruiken (bij ‘Aanmelden voor’). Bij ‘E-mailadres’ vult u uw (zakelijke) persoonlijke e-mailadres in, dus geen info@....nl, maar ook geen Gmail- of Hotmail-adres.

Ik wil gebruik gaan maken van KiK en stem in met de door KiK opgestelde gebruiksvoorwaarden.