Aanmelden


Voor het gebruik van KiK (KOMO instrument Kwaliteitsborging) volgt u eerst een training. Door het invullen van de onderstaande aanmelding gaat u akkoord met het volgen van deze training. De kosten voor de training bedragen:

De training bestaat uit:

Indien gewenst kunt u zelf vooraf een voorbeeldproject voorleggen. U wordt verzocht om een laptop (of tablet) mee te brengen, zodat u online onder uw eigen account de voorbeeldprojecten kunt invullen en bewaren. De trainingsdag start om 9.30 en duurt tot 16.00 uur. Op de trainingsdag krijgt u een verzorgde lunch aangeboden (inclusief).

Vul a.u.b. hieronder uw gegevens in, geef aan welke versie van KiK u wilt gaan gebruiken en selecteer uit de lijst met beschikbare trainingsdata voor welke datum u zich aanmeldt. Indien de door u aangegeven datum niet meer mogelijk is informeren wij u daarover zo snel mogelijk. Gelieve bij emailadres een persoonlijk, zakelijk emailadres in te vullen, dus geen info@ en ook bijvoorbeeld geen gmail-adres.

BRL 5019: Kwaliteitsborging
 Scope 


BRL 0901: Combinatie-bouwsystemen
BRL 0902: Bouwsystemen met een draagconstructie van constructief beton
BRL 0903-1: Modulaire bouwsystemen-units voor permanent gebruik
BRL 0904: Houtskeletbouw
BRL 0905-1: Bouwsystemen voor energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen
Ik wil gebruik gaan maken van KiK en stem in met de door KiK opgestelde gebruiksvoorwaarden en de aan de training verbonden kosten.

Na ontvangst van uw aanmelding stuurt KiK de factuur voor het volgen van de training. Circa 1 week voor aanvang van de training ontvangt u, indien de factuur is voldaan, per email een link ter bevestiging van uw emailadres en voor het instellen van een zelf te kiezen wachtwoord. Hierna is uw account geactiveerd, zodat u zich alvast kan oriënteren op het gebruik van KiK.

Mocht u door omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om op de aangegeven trainingsdag aanwezig te zijn dan verzoeken wij u om dit onverwijld aan ons door te geven. Voor annuleringen niet later dan 5 werkdagen voor de betreffende trainingsdag zal het betaalde bedrag worden gerestitueerd. Voor annuleringen later dan 5 werkdagen tevoren wordt 50% van de kosten in rekening gebracht en zal het restant bedrag worden gerestitueerd, tenzij overeengekomen wordt dat de training op een andere datum gevolgd zal worden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jack van Everdink: Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA GOUDA, Telefoon: 085-4862429, Email: jve@kik-komo.nl